#แจ้งการจัดการจราจรฟ้อนเล็บ #เจ้าดารารัศมี

… วันที่ 23 ก.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. จะมีการจัดงานครบรอบ 150 ปี วันประสูติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี บริเวณข่วงประตูท่าแพและบริเวณถนนราชดำเนินมีผู้ร่วมฟ้อนจำนวน 3,226 คน

… การจัดการจราจรได้วางกำลังในพื้นที่และโดยรอบกว่า 60 นายเพื่ออำนวยความสะดวกและปิดกั้นในจุดสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการจัดงานดังกล่าว

#เส้นทางหลีกเลี่ยง

1. มาจากแจ่งศรีภูมิ –> ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนช้างม่อย –> ผ่านแยกประตูจีน –> ไปถึงสามแยกตลาด –> เลี้ยวขวาเข้าถนนไปรษณีย์ –> ไปทางสะพานนวรัฐเพื่อออกเมือง

2. มาจากแจ่งศรีภูมิ –> ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนช้างม่อย –> ผ่านแยกประตูจีน –> เลี้ยวซ้ายไปแยกราชวงศ์ –> เลี้ยวขวาไปทางสะพานนครพิงค์ตะวันตก –> ผ่านเข้าสู่ถนนแก้วนวรัฐเพื่อไปทางแยกศาลเด็ก

3. มาจากแจ่งศรีภูมิ –> ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนช้างม่อย –> ผ่านแยกประตูจีน –> เลี้ยวซ้ายไปแยกราชวงศ์ –> ตรงไปทางแยกเมืองสมุทร — เพื่อไปทางแยกวัดป่าแพ่งเข้าสู่ถนนรัตนโกสินทร์

4. มาจากสะพานนวรัฐ –> เข้าสู่ถนนท่าแพ –> ผ่านหน้าวัดอุปคุต –> เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนช้างคลาน — ไปทางแยกแสงตะวัน –> เลี้ยวขวาไปทางแจ่งกะต๊ำ –> เข้าสู่ถนนราชเชียงแสน

5. มาจากสะพานนวรัฐ –> เข้าสู่ถนนท่าแพ –> ผ่านหน้าวัดอุปคุต –> เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนช้างคลาน — ไปทางแยกแสงตะวัน –> ตรงไปทางสะพานป่าแดดเพื่อเข้าสู่ถนนมหิดล

6. จากหน้าวัดพระสิงห์ –> เลี้ยวซ้ายแยกจ่าบ้าน –> ไปทางแยกการบินไทย — เพื่อไปออกคูเมืองด้านในประตูช้างเผือก

7. จากหน้าวัดพระสิงห์ –> เลี้ยวขวาแยกจ่าบ้าน — เลี้ยวซ้ายผ่านโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ –> เลี้ยวขวาแยกพุทธิโศภน –> ไปคูเมืองด้านในจุดประตูแสนปรุง

… โปรดวางแผนการเดินทางหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวคาดว่าจะมีปริมาณรถมากและยังเป็นจุดปิดกั้นในการจัดงานครับ #จราจรเชียงใหม่

Related posts