###นายก อบจ. ติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯสำำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พื้นที่ ช่องแค หนองโพ###

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อม นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์, สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และคณะ เดินทางไปพบปะ อสม. รพ.สต.บ้านช่องแค โดยมี นางสาวสร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ นายอำเภอตาคลี, นายเผชิญ พวงสมบัติ สจ.เขต 2 อ.ตาคลี, นายอนุชา เขียวละลิ้ม ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านช่องแค และสมาชิก อสม.รพ.สตบ้านช่องแค ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายก อบจ.และคณะ ได้เยี่ยมชมหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต และขอบคุณที่ได้ร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งรพ.สตบ้านช่องแค ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้น เพื่อจัดเตรียมโลหิตไว้ช่วยรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล และผู้ป่วยฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมให้มีโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต 147 คน

หลังจากนั้น นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พื้นที่ ต.ช่องแค อ.ตาคลี โดยมี นายภัทรเดช หลักทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลช่องแค นายวิโรจน์ กลิ่นโตนด สจ.เขตอำเภอตาคลี นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ อดีต สส.นครสวรรค์ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่เกี่ยวข้อง นำเข้าพื้นที่

โดยเข้าติดตามผลการดำเนินการ เยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ 5 แห่ง ดังนี้คือ

รายที่ 1 นางติ๋ม แก่นสัก อายุ 69 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 72 หมู่ 1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ช่องแค อ.ตาคลี
รายที่ 2 นายน้อย เปลี่ยนเจริญ อายุ 71 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 66 หมู่ 1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ช่องแค อ.ตาคลี
รายที่ 3 นางชี เสือวงษ์(ป้าแจ๊ว) อายุ 74 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 86 หมู่ 1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ช่องแค อ.ตาคลี

รายที่ 4 นางปุย กรรเชียงอายุ 82 ปี ผู้สูงอายุ อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 78 หมู่ 1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ช่องแค อ.ตาคลี
รายที่ 5 นางสมบุญ พรมจันทร์ อายุ78 ปี ผู้สูงอายุ อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 94 หมู่ 1 ต.หนองโพ อ.ตาคลี


////

Related posts