รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และ ผู้เกษียณอายุงาน

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และ ผู้เกษียณอายุงาน คณะแพทยศาสตร์ มช.ในโอกาสร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยในปี 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เกษียณอายุราชการ และ ผู้เกษียณอายุงาน จำนวน 311 ท่าน โดยคณะแพทยศาสตร์ มีจำนวน 167 ท่าน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts