###นายก อบจ.นครสวรรค์ นำทีมบริหารไปมอบทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า-ปวช. ครั้งที่ 2 รอบที่ 2 รร.บึงบอระเพ็ดวิทยา###

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนและนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 พร้อมด้วยนายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายกอบจ. นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ. สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ. ดร.อร่าม วัฒนะ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธี โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน และคณะผู้บริหารโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ในการมอยทุนครั้งนี้มี นายอิทธิพัทธ์ เตชสิทธิ์พลิน รองประธานคณะกรรมการชมรมเพื่อนนครสวรรค์บ้านเรา น.ส.เพียงใจ พรหมอารีย์ เหรัญญิกชมรม และน.ส.ฉันชนก ปันทะนะ เลขานุการชมรม ได้ให้เกียรติร่วมมอบทุนในครั้งนี้ด้วย

โดยนายก อบจ.นครสวรรค์ ได้กล่าวให้โอวาทและข้อคิดสำหรับการดำเนินชีวิตของนักเรียน ว่าควรดูศักยภาพของตนเอง ดูครอบครัว และมีความมุ่งมั่น ซึ่งอยากให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเริ่มนึกถึงความใฝ่ฝัน คิดถึงแนวทางการดำเนินตามความฝันในอนาคต และอยากให้ความฝันนั้นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 33 ทุน ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14 ทุน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 19 ทุน โดยมีตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวนกว่า 200 คน ร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าวด้วย

การมอบทุนนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

Related posts