รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 100,000 บาท จาก คุณอุไรวรรณ วชิระประพันธ์ คืล พร้อมครอบครัว

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 100,000 บาท จาก คุณอุไรวรรณ วชิระประพันธ์ คืล พร้อมครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts