พิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Refresh, Reform and Redesign, The 3Rs for Suandok Medical Services”

วิทยากรโดย คุณชินะกานต์ นิมานันท์ พนายางกูร ที่ปรึกษา​ด้านทรัพยากร​มนุษย์​และพัฒนาศักยภาพ​บุคลากร​ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรม​ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ Jungle de cafe บ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts