ต้อนรับคณะติดตามการพัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่า . .

พลอากาศเอก สถิตย์พงศ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคณะฯ เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

ในจุดที่ 3 อาคาร แม่ข่า ซิตี้ แลป (MAE KHA CITY LAB) ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายการพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณจารย์ นักวิจัย ร่วมเสนอแผนการดำเนินงาน และร่วมชมนิทรรศการ ผลงานวิจัยต่างๆ และหารือแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาคลองแม่ข่า และลำน้ำสาขาอย่างเป็นรูปธรรม ณ อาคารแม่ข่า ซิตี้ แลป ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายการพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/8d3d1a24-72a2-4439-b800-6803e231898b

Related posts