จิตอาสา ๙๐๔ กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยยากไร้

จิตอาสา ๙๐๔ กองบิน ๔๑ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และตำรวจภูธร ภาค ๕ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยยากไร้ และร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่หมู่บ้านดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

Related posts