คณบดีฯ เยือน Nippon Medical School (NMS) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ที่มีมายาวนานกว่า 57 ปี

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร ผู้ช่วยคณบดีฯ เยือน Nippon Medical School (NMS) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ที่มีมายาวนานกว่า 57 ปี

โดยมี Professor Akihiko Gemma, President, Nippon Medical School และคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย Professor Rei Ogawa, Director, International Exchange Center, NMS, Professor Hiroyuki Takei , President, Society for Medical Research in South-East Asia , Professor Mashito Sakai, Department of Molecular and Medical Genetics , Associate Professor Koichiro Kamio Department of Pulmonary Medicine and Oncology , Lecturer Satoshi Wakita, Department of Hematology ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ ภายในโรงพยาบาลของ Nippon Medical School โอกาสเดียวกันนี้ ผศ.นพ.จักรกริช ดิษธรรม ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกอบรม ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ ณ NMS เข้าร่วม เพื่อต่อยอดความร่วมมือเดิม ทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคคลากร ระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ Nippon Medical School (NMS) ประเทศญี่ปุ่น

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts