ร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬา มช.สู้ศึก กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” .

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าคณะนักกีฬา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่เข้าการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 “The Happiness Games” ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/6d292b23-a919-4ca4-8539-232f753f98af

Related posts