###อบจ.นครสวรรค์ ส่งคณะทำงานลงพื้นที่ สำรวจ ตรวจสอบที่ดินของ อบจ. รังวัด ชี้แนวเขต ที่ตาคลี###

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายสั่งการให้ นายธนเศรษฐ์ ชินพันธ์ุนุช หัวหน้าฝ่ายนิติการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการลงพื้นที่ออกสำรวจ ตรวจสอบที่ดินที่เป็น ของ อบจ .นครสวรรค์ทั้งหมด ที่อยู่ตามอำเภอต่างๆ ใน จ.นครสวรรค์ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยของประชาชน

ฝ่ายนิติการ พร้อมด้วยกองพัสดุและทรัพย์สิน กองช่าง และคณะเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่3 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี ลงพื้นที่สำรวจรังวัดที่ดิน และชี้แนวเขต หมู่ที่ 3 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี เพื่อดำเนินการออกโฉนด และแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยในที่ดินของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในที่ดินของ อบจ.นครสวรรค์ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการต่อไป

Related posts