รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ น้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค (1,200 ขวด) จาก คุณกันตภณ ชัยเรือน

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์​ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ น้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค (1,200 ขวด) จาก คุณกันตภณ ชัยเรือน ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts