คณบดีพร้อมคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มช. มอบของที่ระลึก แสดงความยินดี กับคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีพร้อมคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มช. มอบของที่ระลึก แสดงความยินดี กับคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้อุปการคุณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ในโอกาสเข้ารับ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 57 โดยมี ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมพาเยี่ยมชมห้องผ่าตัดสูติ นรีเวช ชั้น 3 อาคารบุญสม มาร์ติน และหอผู้ป่วย ชั้น14 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ได้รับการปรับปรุงในโครงการ SAVE SUJINNO เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts