เชียงใหม่ รณรงค์ข้ามทางม้าลาย และร่วมรำลึก 1 ปี การจากไปของหมอกระต่าย เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

(21 ม.ค. 66) ที่ บริเวณสี่แยกรินคำ หน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนบนทางข้าม (ทางม้าลาย) และร่วมรณรงค์ส่งแสงเพื่อรำลึกถึงหมอกระต่าย ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการจากไป เนื่องในโอกาสวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้คำนึงถึงความปลอดภัย และเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทางคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 21 มกราคม ของทุกปี เป็นวัน “ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ซึ่งตรงกับวันที่ แพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือ “หมอกระต่าย” ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนขณะเดินข้ามถนน บริเวณทางข้ามทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯฯ ดังนั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยให้ทุกภาคส่วน มาร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนข้ามถนนบนทางม้าลาย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการถูกรถชน ด้วยการถือป้ายประชาสัมพันธ์และเดินข้ามถนนบนทางม้าลาย เป็นแบบอย่างให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งร่วมกันเปิดไฟส่องสว่างจากโทรศัพท์มือถือและไฟหน้ารถ เป็นเวลา 1 นาที เพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการร่วมรำลึกถึงการจากไปของหมอกระต่าย

โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ความปลอดภัยทางถนน เป็นบทบาทหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมมือกัน โดยยกให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่จะต้องสร้างความตระหนัก ทุกคนต้องเคารพกฎจราจร โดยประชาชนทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์เพื่อตนเอง เพื่อน ครอบครัวและสังคม ได้มีการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัย วินัยเริ่มที่ตัวเรา ถ้าทุกคนมีวินัย เคารพกฎจราจรและกฎหมาย เราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขปลอดภัยทุกคน

 

Related posts