#ผาเมือง ร่วมใจ…ช่วยเหลือประชาชน

ห้วงวันที่ 21 ก.ย. 65 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการ อ.แม่จัน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาบ้าน ให้กับ นางผาสุก บุญสาร ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 174 บ้านป่ายาง หมู่ 2 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 ส.ค. 65

Related posts