#ขอเชิญติดตามรับชม ” รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก ” ตอน .. โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

ขอเชิญติดตามรับชม ” รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก ”

ตอน .. โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

วิทยากรโดย …
ผศ.นพ.นภัทร โตวณะบุตร
อาจารย์ประจำหน่วยวิชาโรคผิวหนัง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University

#โรคผมร่วง #ผมร่วงเป็นหย่อมๆ
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#คุยกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts