#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ …

ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ
CMU International Medical Challenge (CMU-IMC 2022)
Basic to Clinical Biochemistry and Molecular Biology

ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2565

🏆 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม UBI จาก คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกอบด้วย Miss Pattanan Lekhalawan, Miss Porpim Jindasakchai และ Miss Chananchida Sirilertmekasakul

🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม MD-KKU-02 จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกอบด้วย Mr. Sorn Buraphanawibun, Mr. Theerach Temiyasathit และ Mr. Ekwarin Techapongkul

🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีม Medtask จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกอบด้วย Mr. Siwanart Kongarin, Mr. Pojsakorn Danpanichkul และ Mr. Chakkradun Thamjai

🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ได้แก่ ทีม Catalyst จาก Universitas Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย
ประกอบด้วย Mr. Eric Ferdinand, Mr. Muhammad Alifian Remifta Putra และ Miss Phoniex Angellia

🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ ได้แก่ ทีม MD-KKU-04 จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกอบด้วย Miss Putsaya Yospaiboon, Mr. Jirayu Sriphaiboon และ Mr. Phanapoj Suriyentragorn

🏆 รางวัลคะแนนสูงสุด รอบ MCQ round ได้แก่ Mr. Devesh Dharmarajan จาก Seth Gordhandas Sunderdas Medical College ประเทศอินเดีย

Related posts