#กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศ โดย หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามสภาพอากาศและ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศ โดย หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามสภาพอากาศและ


ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงโดยใช้เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (บจ.7) – ALPHA JET เพื่อช่วยยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ ในช่วงเวลา 14:22-14:44 น. จำนวน
2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่และอ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ใช้พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ทั้งหมด จำนวน 20 นัด หลังปฏิบัติการพบว่า
มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ จ.เชียงใหม่(แม่ออน) จ.ลำปาง(เมืองลำปาง) โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการ (14:45-17:44 น.)

Related posts