#”รองหมู” เป็นประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา การประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
เวลา 13.30 น.


– ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา การประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 และ ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” ณ ห้องประชุมพลบดี 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

Related posts