#กองบิน ๔๑ ร่วมงานทำบุญสืบชะตาและสรงน้ำพระธาตุวัดป่าเปอะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีงานทำบุญสืบชะตาและสรงน้ำพระธาตุวัดป่าเปอะ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ และเทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมพิธี ณ วัดป่าเปอะ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

การจัดพิธีงานทำบุญสืบชะตาและสรงน้ำธาตุในครั้งนี้ เพื่อ เป็นการทำบุญให้บุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส, พลอากาศโท นฤพล เลิศกุศล และเป็นการสืบชะตาหลวงแบบล้านนาให้แก่คณะกองบิน ๔๑ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีอายุยืนยาว และเป็นสิริมงคล อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุให้คงสืบไป รวมถึงเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของกองบิน ๔๑ อีกด้วย

Related posts