#ชาวสวนพฤกษศาสตร์น่วมรดน้ำดำหัวขอพร ผอ. วีระชัย วันนี้ค่ะ

วันที่ 17 เมษายน 2565 นายวีระชัย อมรรัตน์ อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้ารดน้ำดำหัวและขอพร ดร.วีระชัย ณ นคร อดีตผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่


วีระชัย ชัยชนะผู้กล้าหาญ
ท่านเปรียบปานผู้กล้าฝ่าขวากหนาม
นำองค์กรสวนพฤกษ์เลื่องลือนาม
รุ่นหลังตามสืบสาน….งานก้าวไกล
สามสิบปีที่ผ่านมาพาตระหนัก
สืบสานรักษ์พืชพรรณสรรสร้างไว้
ให้พรรณพืชกล่าวขานเลื่องลือไกล
ประเทศไทยความเป็นเลิศเชิดชูนาน… มอบ ผอ. วีระชัย//ผู้กล้าที่ฝ่าฟันค่ะ

Related posts