#“ปาฏิหาริย์” จาก…ปาฏิหาริย์ผู้ให้ สู่ ปาฏิหาริย์ผู้รับ

“ปาฏิหาริย์”

จาก…ปาฏิหาริย์ผู้ให้ สู่ ปาฏิหาริย์ผู้รับ

คุณแม่กิตติรัตน์ กิจมหาทรัพย์ ผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์ คือ ที่สุดแห่งการให้
ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือ การอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ

ติดต่อสอบถาม และแสดงความจำนงเพื่อบริจาคอวัยวะได้ที่
ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ชั้น 8 อาคารสุจิณฺโณ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โทร. 089-999-6000, 091-851-3391

บริจาคอวัยวะออนไลน์ โดย… Download Application “บริจาคอวัยวะ” ทั้งระบบ iOS และ android

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/eJExa
YouTube : https://cmu.to/oiaN9

#ปาฏิหาริย์
#บริจาคอวัยวะ
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

Related posts