#กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรี รัตนพงศ์ กุลแพง ผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ โดยมี พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ทั้งนี้กองบิน ๔๑ ได้จัดเจ้าหน้าที่จากกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๔๑ จำนวน ๑๐ นาย พร้อมรถสายตรวจยานยนต์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

Related posts