#ขอเชิญติดตามรับชม ” รายการสุขภาพดี กับหมอสวนดอก ” ตอน : 7 วันอันตราย สงกรานต์ปลอดภัย ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง

วันอังคาร ที่ 12 เมษายน

เวลา 14.00 น.

วิทยากรโดย…
ผศ.ดร.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


————————————————
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University
#7วันอันตราย #สงกรานต์
#ปลอดภัย #ปี๋ใหม่เมือง
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#คุยกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts