#คณะอนุกรรมการตรวจการสวนสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการ สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นาย สังข์ ทรัพย์พันแสน ประธานและคณะอนุกรรมการตรวจการสวนสัตว์
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเข้าตรวจติดตามการทำงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนให้สวนสัตว์เพิ่มและพัฒนาศักยภาพต่างๆอาทิเช่นด้านพัฒนาธุรกิจ ด้าน การอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.
นายสัตวแพทย์ กำลัง ชุมพลบัญชร
ให้คำแนะนำ ในเรื่อง การบำรุงเลี้ยงและ สวัสดิภาพสัตว์ ภายในสวนสัตว์ ตลอดจนถึง การโภชนาการอาหาร
ให้ดีมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ นางสาว
นันทนิจ กุลเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผน ยุทธศาสตร์ องค์การสวนสัตว์และคณะร่วมสังเกตการณ์ การตรวจการณ์ โดยมีนายวุฒิชัย ม่วงมัน
และคณะผู้บริหารพนักงานลูกจ้าง ให้การต้อนรับ ในระหว่างวันที่ 1 และ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมานี้

 

Related posts