#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 มี.ค. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 มี.ค. 2565 : 00:00 น.

ผู้ป่วยที่รับรักษา Home Isolation 278 คน สะสม 3,575 คน

ผู้ป่วยที่รับรักษา Outpatient Self Isolation 81 คน สะสม 575 คน

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล


ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://cmu.to/VCh-G
Facebook : https://cmu.to/bzn6Q
Blockdit : https://cmu.to/5pWSF
Twitter : https://cmu.to/jawbF
Telegram : https://cmu.to/tXuWu
Line@MedCMU : https://cmu.to/NPj7M
Instagram : https://cmu.to/AMq3G

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts