#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ทุกกรุ๊ปเลือด โดยเฉพาะกรุ๊ปเลือดโอ

ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย

อาทิ ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ป่วยอุบัติเหตุรุนแรง
ผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่เสียเลือดมาก ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และผู้ป่วยโควิด-19

บริจาคโลหิตได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
เปิดทำการทุกวัน 8.30-16.00 น.
โทร. 0-5393-5624

สามารถจอดรถได้ที่ บริเวณที่จอดรถด้านข้างอาคารศรีพัฒน์
(ประตูทางเข้าระหว่างศูนย์ศรีพัฒน์และคณะเทคนิคการแพทย์ )

Related posts