#ขอแสดงความยินดีกับ คุณพญา ธาราวุฒิ ลูกช้าง เศรษฐศาสตร์ รหัส 28

ขอแสดงความยินดีกับ คุณพญา ธาราวุฒิ ลูกช้าง เศรษฐศาสตร์ รหัส 28
อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. จังหวัดพิษณุโลก.

ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก

Related posts