#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาและประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเพื่อความเป็นสิริมงคล

ค่ำวันที่ (16.ก.พ.65) ที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เข้ารับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ พร้อมกับประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่ 6 วัดสำคัญ ได้แก่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง, วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร, วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร, วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และวัดศรีโสดา พระอารามหลวง โดยมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการการป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ วันมาฆบูชา หรือเรียกอีกอย่างว่า วันจาตุรงคสันนิบาต เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์สำคัญคือเป็นวันที่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ครั้งแรก นอกจากนี้ยังถือเป็นวันพระใหญ่ที่มีกิจกรรมหลายอย่างทั้งการเวียนเทียน รักษาศีล และทำบุญตักบาตรเสริมบุญบารมี เพื่อความเป็นสิริมงคล

////////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
16 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุดาวน์โหลดวีดีโอได้ที่ลิงค์ :
https://drive.google.com/file/d/1WQZ-wQWgOH5LNjdixU1DqHHFHUcxqdAt/view?usp=drivesdk

Related posts