#มช. รณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และคนไทยทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3

ผลวิจัยร่วม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า วัคซีนสูตร 3 เข็มทุกชนิดที่กำหนดให้ใช้ในประเทศไทย ช่วยป้องกันอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้ค่อนข้างสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย SV หรือวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ AZ หรือ mRNA ก็ได้ผลไม่แตกต่างกัน


รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคเรื้อรังร่วมด้วย ควบคู่ไปกับมาตรการการป้องกันตนเอง โดยการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่จะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
.
Facebook : https://www.facebook.com/213002985433527/posts/5035601513173626/?d=n
.
Website : https://www.cmu.ac.th/th/article/b267fbf4-7f6c-4133-8950-eb623475667c?fbclid=IwAR0R-HzSRwOVngi6WTSfdeq7os8947nsegYF0S8kgZLs3tQZYXQjhfPI3Rs

Related posts