#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564

โดยมี รศ.ดร. อุดม ชัยทอง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ , รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีด้านวิชาการ พร้อมผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมในพิธี จัดโดย ฝ่ายผู้แทนชั้นปีที่ 3 สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธี เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมสักการะ ร่วมใจน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์

Related posts