#นายกหญิงคนแรกของตำบล

#วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:09 น.
ดร.พัฒน์พร โอบอ้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมจัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เพื่อเสริมศริมงคลต้อนรับการทำงานในปี 2565

Related posts