#จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “งามสะพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษานครพิงค์ “ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่  (2 ก.พ.65) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด ภายใต้แนวคิด “งามสะพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษานครพิงค์” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ ตำนาน มรดก คุณค่าของวัฒนธรรม อันเป็นทุนทางวัฒนธรรมล้านนาให้เป็นไปในวงกว้าง และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ภายในพื้นที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด จะมีการตกแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับ โดยแบ่งออกเป็น 7 โซน เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ เช่น ทิวลิป ไฮเดรนเยีย สับปะรดสี ปิโกเนีย พิทูเนีย และพรรณไม้ดอกต่าง ๆ ที่เป็นชนิดไม้เมืองหนาว สำหรับการประกวดรถบุปผชาติ ในปีนี้มีรถบุปผชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 18 คัน แบ่งเป็นประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ จัดแสดงที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด จำนวน 11 คัน และประเภทสวยงาม จัดแสดงที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาจำนวน 7 คัน นอกจากนี้ ยังมีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวนนิทรรศการ จำนวน 12 ชนิด 279 ประเภท ประกอบด้วย กล้วยไม้ บอนไซ ไม้ประดับกระถาง โป๊ยเซียน กระบองเพชร ไม้อวบน้ำ ชวนชมสีและชวนชมยักษ์ บอนสี สับปะรด ไม้ดอกกระถาง เฟิร์นประดับ เฟื่องฟ้า ทั้งยังมีการแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ การบริการเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงการเว้นระยะห่าง ทั้งนี้ ภายในงานจะมีเพียงการจำหน่ายสินค้าของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และผลิตภัณฑ์ OTOP เท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเที่ยวงาน สามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อำนวยความสะดวกจัดรถบัสรับ-ส่ง ประชาชน เส้นทางเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต-สวนสาธารณะหนองบวกหาด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook : มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai Flower Festival

////////////////////////
ศรัญญา นันตา/กัญญารัตน์ พันตาคม ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
2 กุมภาพันธ์ 2565

Related posts