#พิธีเปิดงาน มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางอารี เตชะหรูวิจิตร ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวร่วมในพิธี ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Related posts