#กัซซันเลกาซี่คุณฟ้ากัซซันนิมนตร์พระ 8 วัด 12 รูป ทำบุญปีใหม่

ศุกร์ที่ 28 มค.65@ กัซซันเลกาซี่คุณฟ้ากัซซันนิมนตร์พระ 8 วัด 12 รูป ทำบุญปีใหม่เลี้ยงพระเพลและมอบปัจจัยซ่อมสะพานข้ามลำห้วยที่ถูกนำ้ป่าพัดขาดเข้าวัดที่วัดป่าวิสุทธิธรรม แม่ออน และมอบปัจจัยวัดเจดีย์สถาน

ร่วมสร้างเมรุเผาศพและจัดผ้าห่มของใข้ไปบริจาคขาวบ้านร่วมกับหลวงพ่อเกษมวัดป่าตึงใต้และพระอาจารย์คมสันวัดเจดีย์สถานบนยอดดอยแถวฮอดและออมก๋อยหนาวเย็นมากๆๆ

และมอบปลากุเลาปลาแห้งปลาสลิดแด่พระภิกษุสงฆ์วัดที่อยู่ห่างไกลบนยอดดอยพร้อมจัดของใช้ผ้าไตรธูปเที่ยนยารักษาโรคและโคมไฟสามระดับใช้สองทางเวลาวิปัสนาพร้อมไฟฉายแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะท่านครูบาน้อยท่านจะเข้านิโรธกรรมปิดวาจางดนำ้อาหารวันที่ 17-19 กพ.65 นี้ เป็นครั่งที่ 29 จีงถวายผ้าไตรใหม่และเครื่องสังฆทานเพริ่อรับศีลบริสุทธิ์และ ช่วงบ่ายนิมนตร์ท่านพระพัฒน์เจ้าอาวาสวัดป่าโป่งแยงพัฒนารามปม่ริมและหลวงพ่อเกษมท่านเจเาอาวาสวัดหลวงปู่หล้าตาทิพย์ฉีดวัคซีนไฟเซอรเข็มสามที่รพ.แม่ทา

พร้อมกับเรียนเชิญท่านเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสทั้ง8วัดมีวัด พระธาตุจอมทอง,วัดพระธาตุหริภุญชัย ,วัดครูบาน้อยศรีดอนมูล ,วัดเจดียสถาน,วัดหลวงปู่หล้าตาทิพย์ ,วัดช่างเพี้ยน,วัดป่าโป่งแยง,วัดป่าวิสุทธิธรรม เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำผ้าป่า ตามรอยหลวงปู่ทอง ระดมทุนเพือไปสร้าง “สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ที่ริมปิงลำพูนกว่า 24ไ ร่ที่คุณประวิทย์และคุณฟ้า ,น้องกัซซันและครอบครัวร่วมทำมากว่า 20 ปี เท่ากับอายุน้องกัซซัน ให้สำเร็จและทิ้งไว้กับแผ่นดินลำพูนให้เป็นศาสนสถานให้ผู้หญิงและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆๆทั่วลำพูนเชียงใหม่มาปฏิบัติธรรมและเรียนศีลธรรมธรรมมะสร้างรากฐานเยาวชนประเทศชาติ ให้แข็งแรงเป็นคนดีมีศีลธรนมแต่เยาว์วัยคิดดีปฏิบัติดีทีคุณธรรมแต่เล็กๆๆ ประเทศชาติจะได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปสาธุอนุโมทนา รับบุญร่วมกันทุกๆๆกัลยาณมิตร”ฟ้ากัซซัน” นะคะ

Related posts