#”นายก ร.ต.ต.วิรัช” ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบประเมินด้านเอกสารและด้านการปฏิบัติการการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านจัดการสาธารณภัยดีเด่น

วันพุทธที่ 26มกราคม2565 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (ชั้น3)  ร.ต.ต. วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบประเมินด้านเอกสารและด้านการปฏิบัติการการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี งบประมาณ 2565
ระดับเขต ในเขตจังหวัดรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร


โดยมีนางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ ,คณะผู้บริหาร ,นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาลฯ,นางสงกรานต์ พลีสัตย์
รองปลัดเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการให้การตอนรับ นางอมรทิพย์ ภาคสุชน รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
สาธารณภัย ศูนย์ปภ.เขต8 กพ. พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินด้านเอกสารและด้านการปฏิบัติ
ทดสอบการปฏิบัติ(จำนวน5ท่าน)
1.การสวมชุดดับเพลิง(ใช้เวลา2นาที)
2.เงื่อนเชือก กลุ่ม figure eight 8 เงื่อน (ใช้เวลา 10นาที )
3.ระบบรอกทดแรง 3 ต่อ1 ( ใช้เวลา 5นาที )
4.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น(ใช้เวลา 20 นาที )

ภาพ/ข่าว โดย ภูมิภัทร จันทร์เชย

Related posts