ข่าวสังคมชาวบ้าน 25 ม.ค 65

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

สินในน้ำ มาเข้าเวรรายงานครับ ……………โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการเปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24-28 มกราคม 2565 โดยเปิดวอล์คอินสำหรับวัคซีนเข็มที่ 3 ระหว่างเวลา 08.00-11.00 น. (จนกว่าวัคซีนจะหมด) ท่านจะได้รับวัคซีนดังนี้ ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม มากกว่า 4 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซ เนก้า เป็นเข็มที่ 3 ผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสต้าเซเนก้า 2 เข็ม มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัค ซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 3 …………..ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 1 เข็ม และแอสตร้าเซเนก้า 1 เข็ม มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนแอสต้าเซเนก้า เป็นเข็มที่ 3 ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 1 เข็ม และไฟเซอร์ 1 เข็ม มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 3 ผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มมากกว่า 24 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 3 ผู้ที่ได้รับวัค ซีนปแอสต้าเซเนก้า 1 เข็ม และไฟเซอร์ 1 เข็ม มากกว่า 24 สัปดาห์ จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็น เข็มที่ 3 ……………การเปิดวอล์คอินเพื่อให้ท่านได้เข้าไปฉีดวัคซีนในเข็มที่ 1 หรือว่าเข็มที่ 3 ของ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือเป็นโอกาส ดี ที่พี่น้องที่อาจจะยังไม่เคยได้ไปรับการฉีดวัคซีนมาเลยสักเข็ม ได้ถือโอกาสอันนี้เดินเข้ามารับวัคซีนกันได้เลย โดยที่ไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรให้มันยุ่งยาก ท่านที่มีญาติพี่น้องยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ขอให้พามาฉีดกันได้เลย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัวท่าน ส่วนท่านที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม ก็สามารถเดินเข้ามาฉีดวัคซีนในเข็มที่ 3 กันได้เลย ที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศุตรการฉีดวัคซีนทั้งหมดเป็นไปตามแนวทางของคณะ กรรมการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-934900 และ 053-934901 ทุกวันเวลา 08.30-16.00 น. …………….มีหลายคนถามผมมาว่า ปีนี้จะมีการประกวดนางสาวเชียงใหม่กันอยู่หรือเปล่า ผมเองก็ยังไม่มีข้อมูล เลยไม่ได้ตอบให้พี่น้องได้ทราบ มาวันนี้เลยขอมาแจ้งให้ทราบพร้อมทั้งแจ้งให้สาวงามที่สนใจจะลงสมัครประชันความงามในฐานะนาง สาวเชียงใหม่ประจำปี 2565 โดยทางกองประกวด ขอเชิญสาวงามทั่วประเทศ ที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปี เข้าร่วมประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกสาวงามที่เหมาะสม ทั้งด้านกิริยา มารยาท ความสวยงาม บุคลิคภาพ ความประพฤติที่ดี พร้อมทำหน้าที่เป็นฑูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ …………..สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด ต้องเป็นเพศหญิงโดยกำเนิด อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 26 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกรา คม 2565) กรุณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง สถานภาพโสด ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. มีบุคลิคดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี โดยกำหนดการมีดังนี้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 รอบคัดเลือก 30 สาวงาม และงานแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ ฯ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นอบแรกเปิดตัวสาวงาม 30 คน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 รอบรองชะเลิศ คัดรอบ 20 คน และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 รอบชิงชนะเลิศ ณ ลานเอนกประสงค์ หลังศูนย์ราชการเชียงใหม่ ข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เส้น 700 ปี เชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ ทางเพจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สาวงามท่านใดสนใจรีบสมัครกันได้แล้วครับวันนี้ …………..สินในน้ำ

Related posts