#วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ด้วยวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โดยในช่วงเช้าเวลา 08.39 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย พระพุทธพิทักษไทยทศทิศ พระปางประทานพร พระพรหม พระพลบดี และศาล ตา ยาย ที่อยู่คู่กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นมาอย่างยาวนาน และในเวลา 10.00 น. ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาสวดพระพุทธมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา และถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุมเสียงแคนดอกคูน

ทั้งนี้ นายมนตรี บุณยพรหม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากร จำนวน 39 คน ประกอบด้วย รางวัลครูดีเด่น จำนวน 5 คน และรางวัลผู้ปฏิบัติงาน ครบ 10 ปี ขึ้นไป จำนวน 34 คน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

Related posts