#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงาน … แถลงข่าว ” โครงการระดมทุน เนื่องในวาระครบรอบ ๑๓๕ ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงาน …

แถลงข่าว ” โครงการระดมทุน
เนื่องในวาระครบรอบ ๑๓๕ ปี
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ ”

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ณ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

**จอดรถได้ที่ด้านหน้าอาคารเรียนรวม ด้านฝั่งทิศใต้ และ ทิศตะวันตก **

Related posts