#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากคุณสุนี และคุณพิสิษฐ ตระการศิริ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากคุณสุนี และคุณพิสิษฐ ตระการศิริ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อกองทุนหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ หมู่บ้านปาล์มสปริง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts