#ถวายเครื่องสักการะ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้ากราบนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร, พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง, พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง, พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร, พระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

Related posts