#รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเรือแคนู คยัค สปริ้นท์ (Canoe-Kayak Sprint) รุ่นที่

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลั…

Read More

#ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจ…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 มิ.ย. …

Read More

#กิจกรรมเสวนาสัญจรเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ หัวข้อ “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น”

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี…

Read More

#กิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

ทนพ. บรรพต แสงคำนาง หัวหน้าหน่วยจัดหาและตรวจความปลอดภัยของโลหิตงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหา…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 มิ.ย. …

Read More

#โรงเรียน​กีฬา​จังหวัด​ขอนแก่น​ ประชุมเตรียมความพร้อม​” สุพรรณบุรีเกมส์​ “

วันศุกร์ที่​ 17 มิถุนายน​ 2565​ ณ​ ห้องประชุม​เสียงแคน​ดอก​คูณ​ ดร.สม​เจต​ร์​ รอด​นารายณ์​…

Read More