#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 ม.ค. 2565 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 ม.ค. 2…

Read More

#”รองหมู” ให้เกียรติรับชมการแข่งขันกีฬาลีลาศและให้กำลังใจฝ่ายจัดการแข่งขัน

ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศ ขอขอบพระคุณ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกา…

Read More