เชียงใหม่ // ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเก…

Read More

นครสวรรค์ /// เกษตรปากน้ำโพกระชับทีมงานเฝ้าระวังป้องกันใบด่างมันสำปะหลัง

นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เกิดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะ…

Read More

เชียงใหม่ /// เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดิน

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30น. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อ…

Read More

เชียงใหม่ /// เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 กันยายน เวลา 9.30 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษต…

Read More

เชียงใหม่ /// เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และเปิดโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และอาหารอินทรีย์

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ปฏ…

Read More

เชียงใหม่ /// เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดแสดงผลงานสมัชชาเกษตรและอาหารอินทรีย์วิถีเชียงใหม่ ประจำปี 2561

วันที่ 19 กันยายน เวลา 9.30 น. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวรตนพร กิ…

Read More

เชียงใหม่ /// รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ 1

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์  …

Read More

เชียงใหม่ /// สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา เรื่อง”การขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นำโ…

Read More

กทม. /// เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นำพากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมอำเภอแม่แตง มาจำหน่าย ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ เพื่อระบายผลผลิตกระเทียมที่ล้นตลาด

วันที่ 6-7 สค.61สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ น…

Read More