เชียงใหม่ // ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเก…

Read More

นครสวรรค์ /// เกษตรปากน้ำโพกระชับทีมงานเฝ้าระวังป้องกันใบด่างมันสำปะหลัง

นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เกิดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะ…

Read More

เชียงใหม่ /// เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดิน

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30น. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อ…

Read More

เชียงใหม่ // ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30น. นางสุภาพร พิมลลิขิต ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์…

Read More

เชียงใหม่ /// ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30น. นางสุภาพร พิมลลิขิต ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์…

Read More

เชียงใหม่ /// ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมแปลงขยายผลศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30น. นางสุภาพร พิมลลิขิต ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์…

Read More

เชียงใหม่ //// ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที ​6 กรกฎาคม​​ 2561  ผู้ช่วยปลัด​กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​(นายระพีภัทธ์ จันทรศรีวงศ์)​ พร…

Read More

เชียงใหม่ /// รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังความสำเร็จของการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ

วันที่ 23 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสห…

Read More

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแสดงสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดการจัดแสดงสินค้า ที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของจังหวัด (Lanna Expo 2018)

ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561เวลา 10.00น.-20.00น.ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านาน…

Read More

เชียงใหม่ /// ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมชลประทาน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นป…

Read More