#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล

12 กุมภาพันธ์ 2564 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามความก้า…

Read More

#ศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการปลูกป่าและ ป้องกันไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พ…

Read More

#กรมป่าไม้ เข้าแจ้งความกล่าวโทษ ประเด็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก

วันที่  (9 กุมภาพันธ์ 2564) คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า …

Read More

ทน.จัดฝึกอบรมการปฏิบัติงานและ การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ของระบบตรวจวัดและเตือนภัย โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบเชิงเขา

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้นาย นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธ…

Read More

#นครสวรรค์#เจ้าหน้าที่อุทยาน ผนวกกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และชุมชน รวมพลังร่วมกันใช้รถไถวิ่งไล่ผลักดันช้างป่าที่ลงมาในแปลงพืชไร่ ยามดึก

นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสว…

Read More

#ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้…

Read More

#”พญาเสือ” ล่อซื้อ ซากสัตว์ป่าประกาศขายผ่าน ทางเฟซบุ๊ก พบของกลางจำนวนมาก

21 มกราคม 2564 นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาต…

Read More