“นายกจิตตเกษมณ์” เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน 🔴 พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ สำนัก กอง ต่างๆ จัดทำนวัตกรรม อุปกรณ์…

Read More

#รร. กีฬานครสวรรค์ ทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกี…

Read More

#ลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อ 26 มี.ค.63 เวลา 01.00 น. พ.อ.สุรจิตร สุขีเฆม รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว.(ท.) , นายเชวงศั…

Read More

#ส่วนอุทกวิทยา ที่ 1 ประชุมวางแผนปฏิบัติการ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบให้ ว่าท…

Read More

#ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019/COVID -19)

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประ…

Read More

#วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้มีมาตราการการรับสถานการณ์ในการป้องกันชะลอ และบรรเทาผลจากการระบาดตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ (online)

ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มจะเพิ่มความรุนแรงในวงกว้าง และตามมติ …

Read More

#ผอ. สปร. ร่วมวางแผนจัดเตรียมความพร้อมพื้นที่ สำหรับรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ และ COVID – 19

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร…

Read More

# อดีตรัฐมนตรีภิญโญ” ต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้าเยี่ยมการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการกิจการสภาฯ

ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ  พร้อมอนุกรรมกา…

Read More

#เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2563 เฝ้าระวังป้องกัน COVID-19

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพ…

Read More