#การประชุม​คณะ​ทำงาน​ทำลาย​ของกลาง​คดี​ละเมิด​ทรัพย์สิน​ทาง​ปัญญา​ที่​คดี​ถึงที่สุด​แล้ว​ ​ครั้ง​ที่​2​/2563​

วันที่2ธ.ค.63​ เวลา1000​ ที่ห้องประชุม​ชั้น​3​ อาคาร​รื่น​ฤดี​ กอง​อำนวย​การรักษา​ความมั่น…

Read More

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผสานพลังเพื่อพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบด…

Read More

#กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ พัฒนาและสนับสนุนงานด้านต่างๆในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชียงใหม่)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกา…

Read More

#พิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “อาหารโภชนาการ และโภชนบำบัด ในกลุ่มโรค NCDs”

รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกา…

Read More

#อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 หัวข้อ “Sustainable Excellence”

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม MED …

Read More

#จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อ…

Read More