# รองอธิบดีกรมน้ำตัวแทนกรม แจกเจลอนามัยสำหรับล้างมือ

26 มีนาคม 2563 กรมทรัพยากรน้ำ โดยนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ เป็นผู้แทนผู้บริหารกรม แจกจ่ายเจ…

Read More

# เทศกิจ เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติในการร่วมกันป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  มอบหมายงานรักษาความสงบและความเรียบร้อ…

Read More

#“อดีตรัฐมนตรีภิญโญ” ช่วยเหลือชาวบ้านประสบปัญหา “ภัยแล้ง” ขาดน้ำ พร้อมแนวทางพัฒนาท้องถิ่น

ดร.ภิญโญ นิโรจน์  สส.นครสวรรค์  เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ  ให้การ…

Read More