#ภาวะลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำหลังฉีดวัคซีนโควิด19 (VITT)

🩸 ภาวะ VITT คือการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันกับเกล็ดเลือดต่ำ ที่พบได้หลังจากการฉีดวัคซีนโควิด…

Read More

#รศ.นพ.ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท นำเข้าสมทบทุนราชสมาทร จำนวน 50,000 บาท และสมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน 50,000 บาท

รศ.นพ.ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท นำเข้าสมทบทุนราชสมาทร จำนวน 50,0…

Read More

#🩸คําแนะนํา ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยา🩸

ผู้ป่วยโรคไขกระดูกฝ่อ ไขกระดูกทํางานผิดปกติ มะเร็งต่อมน้ําเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโล…

Read More

#มช. ตั้งศูนย์ CMU RailCFC พัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ทางรถไฟคู่ เชื่อมโยงการขนส่ง ยกระดับโลจิสติกส์แห่งอนาคต สู่การพัฒนาประเทศ .

มช. ตั้งศูนย์ CMU RailCFC พัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ทางรถไฟคู่เชื่อมโยงการขนส่ง ยกระดับโลจิสต…

Read More

#รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่ 57 เนื่องในวันวิสาขบูชา

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบริจา…

Read More