#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะแพทยศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์ ร่วมวิจัยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ พบว่า การฉีดซิโนแวค 2 เข็ม มีระดับไม่เพียงพอ ในการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์มนุษย์ของเชื้อโควิด-19 ควรกระตุ้นภูมิเข็มที่ 3 โดยเร่งด่วน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะแพทยศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์ ร่วมวิจัยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผ…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 ก.ย. 2564 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 ก.ย. 2…

Read More

#สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมโครงการ “หยิบแล้วหยอด” กับบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด และสมาคมร้านอาหาร และสถานบันเทิงเชียงใหม่

  นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารร่วมโตรงการโดยมี คุณจ…

Read More