#มช. พร้อมทีมแพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เปิดใช้อาคารหอพักจำนวน 129 ห้อง เป็นสถานที่แยกกักกันโรคของชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “COMMUNITY ISOLATION CMU”

มช. พร้อมทีมแพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เปิดใช้อาคารหอพักจำนวน 129 ห้อง เป็นสถานที่แยกกักก…

Read More