#รองอธิการบดี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ปฏิบัติการสอน วิชากลยุทธ์การบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬา ระดับปริญญาโทชั้นปีที่2ทางออรไลน์ ระบบZoom

วันนี้ ( 17 กรกฎาคม) ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ…

Read More

#บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องสตูดิโอ อาคารประกาศก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลั…

Read More

#ปลัด ทส. ประชุมติดตามการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน คทช. กำชับทุกจังหวัดทั่วประเทศ เร่งดำเนินการ เพื่อให้ทันความเดือดร้อนของประชาชน

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส…

Read More

#คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ มช.และทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ ใน “ MED CMU Strategies Kickoff Townhall 2021

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมนำ…

Read More

#รายงานความคืบหน้าการปฎิบัติการจับเสือโคร่ง ที่ออกจากป่าห้วยขาแข้ง มาทำร้ายแพะของราษฎรบ้านบึงเจริญ จังหวัดอุทัยธานี ส่งคืนป่าลึก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาววีรยา  โอชะกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้น…

Read More

#“วราวุธ” สั่ง คพ. เฝ้าติดตามคุณภาพอากาศและน้ำ บริเวณโดยรอบพื้นที่เหตุระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเตือนประชาชน

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) // นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว…

Read More

#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าร…

Read More