#เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ ฝ่ายปกครอง ยังคงร่วมมือกันเฝ้าระวังและพลักดันเสือโครง ที่ออกนอกป่า เข้าพื้นที่บ้านเขาเขียว ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อน่างต่อเนื่อง

วันที่ 19 กันยายน 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ขอรายงานความคืบหน้า กร…

Read More

#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน ฝึกอบรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของผู้รู้ ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning)

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ประธานพิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ สร…

Read More

#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา ครั้งที่ 3/2563

17 กันยายน2563 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษ…

Read More

#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักง…

Read More

#ผบช. ภ 5 ตรวจเยี่ยมและตรวจยกระดับการให้บริการประชาชนบนสถานีตำรวจ ของ สภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 กันยายน 2563 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมร…

Read More

#กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม…

Read More

#พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกปุา และปูองกันไฟปุา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ดาเนินการ…

Read More

#รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมการ​ดำ​เนิน​การพัฒนา​และ​ฟื้นฟู​พื้นที่บึง​บอระเพ็ด​ จ.นครสวรรค์

นาย​จง​คล้าย​ ว​ร​พงศธร​ รอง​อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับมอบหมายจา…

Read More

#ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมติดตามการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงบอระเพ็ด

วันที่ 11 กันยายน 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะพร้อมด้วย นายวราวุธ …

Read More