พระนครศรีอยุธยา /// ร่วมสร้างละครภาพยนตร์ เทิดพระเกียรติ์ องค์พระบรมโกฏ รัชกาลที่ ๙

สุริยา. ฟ้าไทย จากเอกลักษณ์ไทย มีเดี่ย  ร่วมกับ ผู้กำกับ ผู้กำกับคุณ ปู  วิดิฐ  ธัญพันธุ์ …

Read More