สำนักงานงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) จัดแถลงข่าวเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลกำไรที่เติบโตขึ้นทุกปี ตั้งเป้าเลี้ยงตัวเองให้ได้ พร้อมพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่สร้างความเจริญให้กับเศรษฐกิจชุมชน ทั้งท้องถิ่นและในประเทศ

สำนักงานงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดแถลงข่าวเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลกำไรที่เติบโตข…

Read More

#นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้ความรู้ประชาชน เรื่องการป้องกัน ฝุ่นควัน PM 2.5

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้ความรู้ประชาชน เรื่องการป้องกัน ฝุ่นควัน PM 2.5 โ…

Read More

#เด็กเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปียโนระดับนานาชาติ “Singapore International Piano Competition” ประจำปี 2020

นักเรียนดนตรี โรงเรียนดนตรียามาฮ่านครพิงค์ เชียงใหม่ ด.ช.จิระวัฒน์ โตวัฒน์นิมิต (น้องแทนแท…

Read More

#เชียงใหม่ คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบอู่ฮั่น ก่อนตรุษจีน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เผย พบผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จากเมือ…

Read More

#ผู้แทนองค์การอนามัยโลกศึกษาดูงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นที่เชียงใหม่

ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ศึกษาดูงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทบทวนแ…

Read More

#หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดเชียงใหม่ 20-23 มกราคมนี้

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดเชียงใหม่ ระห…

Read More