#ให้ความรู้และคำแนะนำ ด้านการควบคุมการผลิตและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านแก่ เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองมะโมง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้…

Read More

#สรุปผลการแข่งขันของนักกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์” สรุปผลการแข่งขันของน…

Read More

## โครงการจิตอาสา ร 4 พัน 2 ร่วมกับหมู่บ้านธนารักษ์พัฒนาขุดลอกและปรับภูมิทัศน์ #

เมื่อเวลา 9:00 น วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ หมู่บ้านธนารักษ์โครงการ 2 และ 3 ซึ่งมีจิตอา…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 ก.ค. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 ก.ค. 25…

Read More

#ต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ . .

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอ…

Read More

#🌟🌟กัซซันขุนตาน July Promotion 🌟🌟 ออกรอบตีกอล์ฟทุกวัน จำนวน 18 หลุม ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฏาคม 2565 🌟🌟

🌟🌟กัซซันขุนตาน July Promotion 🌟🌟 ออกรอบตีกอล์ฟทุกวัน จำนวน 18 หลุม ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฏ…

Read More

#ขอเชิญติดตามรับชมรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน .. รู้เท่าทันประโยชน์และโทษของ..กัญชา วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ขอเชิญติดตามรับชมรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน .. รู้เท่าทันประโยชน์และโทษของ..กัญชา วันพ…

Read More