“รองหมู”เข้าชมการแข่งขันกีฬาจักรยานเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 พิจิตรเกมส์

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่…

Read More

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง พร…

Read More

กรม ทช. ร่วมงานแถลงข่าว “งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566 (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023)” ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ…

Read More

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เข้ารายงานข้อมูลการเตรียมการจัดแข่งขันกีฬาฯต่ออธิการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผ…

Read More

จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2565 (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) ภายใต้แนวคิด “Miracle Flora” แสง สี ศิลป์ มนต์เสน่ห์ดอกไม้งาม ระหว่าง 16 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566

เย็นวันที่ (6 ธ.ค. 65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการแถลงข่…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 ก.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 ก.ย. 2…

Read More

#คณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณทิตมงคล ไ้ด้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่…

Read More