นครสวรรค์.// สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ ในจังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุน การคัดกรองด่านตรวจ ไวรัสโควิด-19

กานต์สิรี สุขทวี (นายกสโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์) ร่วมกับสโมสรไลออนส์ ในจังหวัดนครสวรรค์…

Read More

#ฝนหลวงภาคเหนือ เตรียมความพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมความพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อ…

Read More

องค์การสวนสัตว์พร้อมแก้ไขปัญหาใส่ใจสัตว์นำ้และปลาทุกชีวิตในเชียงใหม่ซูอครอเรี่ยม สวนสัตว์เชียงใหม่

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19และองค์การสวนสัตว์ได้มีนโยบายปิดบริการสวนสัตว์ทุกแห…

Read More