#อธิการบดี มร.นว. ขอเมตตาพระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) หารือเรื่องการจัดตั้ง รพ.และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุ “หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม เฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ…

Read More

#ผอ.ส่วนป้องกันเเละปราบปรามสำนักจัดการทรัพยาป่าไม้ที่14ตาก อดีตพยัฆ์ไพรกรมป่าไม้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นทสจ.ทรัพยากรธรรมชาติเเละสี่งเเวดล้อมจจังหวัดปัตตานี.

ผอ.ส่วนป้องกันเเละปราบปรามสำนักจัดการทรัพยาป่าไม้ที่14ตาก อดีตพยัฆ์ไพรกรมป่าไม้เลื่อนขั้นข…

Read More

#นายก อบจ. ติดตามความคืบหน้าในการสั่งการ มอบหมายงานแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด และ รร.สวนกุหลาบฯ

ติดตามงานบึง สกจ. เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 มิถุนายนนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบค…

Read More

#แนวทางการเบิกจ่ายกรณีขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก สปสช. กรณีความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ได้รับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้รับบริการ/ทายาท/ผู้อุปการะ/ดำเนินการดังนี้ 1. สามารถ Download แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหล…

Read More

#ครูผู้สอนกีฬา มวยไทยและมวยสากลของมหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมาย จากท่าน ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ในการตรวจโรงเรียนมวยไทยร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 อ.เรวัตร นาวาจักร อ.วิรศรัย มณฑา ครูผู้สอนกีฬา มวยไทยและมวยสากล…

Read More

#หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ขอขอบพระคุณท่าน ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ขอขอบพระคุณท่าน ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลั…

Read More

#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ จะมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ มาทำงานพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป…

Read More

#กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ ครับ และกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ ประกาศ📣 อย่าลืมรับลูกกอล์ฟฟรีนะครับ ✌️ นักกอล์ฟที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้ว รับฟรีลูกกอล์ฟซ้อมพัตจำนวน 3 ลูก ทุกครั้งที่มาออกรอบ

ประกาศ📣 อย่าลืมรับลูกกอล์ฟฟรีนะครับ ✌️ นักกอล์ฟที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้ว ร…

Read More