#สำนักงาน ปปส.ภ.5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/2565

สำนักงาน ปปส.ภ.5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/…

Read More

#”นายก ร.ต.ต.วิรัช” ประชุม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (ชั้น3) ร…

Read More

#ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประชุมราชการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (อย่างเป็นทางการนอกสถานที่)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสว…

Read More

#ขอเชิญติดตามรับชมรายการ ” สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ” ตอน กระดูกสันหลังคด รู้เร็ว ไม่ต้องผ่าตัด วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

ขอเชิญติดตามรับชมรายการ ” สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ” ตอน กระดูกสันหลังคด รู้เร็ว ไ…

Read More

#บ้านพักญาติผู้ป่วยสวนดอก เปิดให้บริการแล้ว ผู้ป่วยและญาติสองรายแรก จากจ.น่าน

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่…

Read More

#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการประชุม การพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห…

Read More

#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด, หน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น, เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง, ถุงมือ จำนวน 250 คู่, พลาสเตอร์ปิดแผล จำนวน 100 ชิ้น, ถุงผ้า จำนวน 50 ใบ และถุงคลุมรองเท้า จำนวน 50 คู่ จาก บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด, หน้ากาก…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 ม.ค. 2565 : 08:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 ม.ค. 2…

Read More

#จนท.อบจ.เร่งลุยงาน อบจ.ยุคใหม่ ไฟแรง เดินงานตลอด งานนิติการออกจดทะเบียนปั้มน้ำมัน กองช่าง มซ่อมถนน แหล่งน้ำ ฝ่ายบรรเทา เป่า ล้าง บ่อบาดาล

จากการตรวจติดตามงานของ อบจ.นครสวรรค์ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่ายังต้องมีการกำกับติดตามงานอีกหลา…

Read More