#ม.แม่โจ้ แถลงข่าว แม่โจ้-โมเดล ลดหมอกควันไฟป่า ร่วมด้วยช่วยกันจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประ…

Read More

#✨กัซซัน เลกาซี่ เล่นกอล์ฟไม่จำกัดรอบ✨ กลุมนักกอล์ฟขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

⛳Gasssan Legacy UNLIMITED ROUNDS⛳ ✨กัซซัน เลกาซี่ เล่นกอล์ฟไม่จำกัดรอบ✨ กลุมนักกอล์ฟขั้นต่…

Read More

#คณะแพทยศาสตร์ มช. ตระหนักถึงความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ตระหนักถึงความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย COV…

Read More

#❤️ด้วยความรัก ห่วงใยและปรารถนาดี จากสนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเครือกัซซัน❤️ด้วยมาตราการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไว้รัส Covid – 19

❤️ด้วยความรัก ห่วงใยและปรารถนาดี จากสนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเครือกัซซัน❤️ด้วยมาตราการป้องกันก…

Read More

#หน.แผนกสื่อสารการตลาด ออกเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา โดยคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด ออกเยี่…

Read More